Strona startowa

Linie rozlewnicze


Rozlewaczka

Dmucharki

Etykieciarki

Monoblok

Kontakt

Linie rozlewnicze 1

Linia do rozlewu napoi w butelki o wydajności 8000 szt. butelek PET 1,5 litra
Linia zamontowana, pracująca w Polsce.
Cena 240 000,00 EUR
1.TRIBLOK BC 32- 50-10 – Italia – rok produkcji 1992
- płuczka butelek 32 krany płuczące
- napełniarka 50 nalewaków
- zakręcarka 10 głowic

2. PODAJNIK nakrętek, rok produkcji 1996- ITALIA
3.ETYKIETARKA  HOT MELT – Krones Canmatic- typ K 073 -506 1989 - Germany
4.Mixer SX 150–wydajność 15 000 litrów,   Czechy – Year 1986
5.TUNEL grzewczy z pakowarką automatyczną GRAMENIA- Italia
6.TRANSPORTERY butelek – mechaniczne
7.TRANSPORTERY butelek - pneumatyczne

Линия монтирующая, трудящаяся в Польше Цена 240 000, 00 ЭУР 

1.ТРИБЛЁК БЦ 32- 50-10 - Италиа - год производства 1992  - опласкиватиел бутылок 32 краны полощущие  - налеварка 50 кранов  - закрецарка10 головки

 2. ПОДАЙНИК гаек, год производства 1996- ИТАЛИА 

3.ЭТЫКЕТАРКА  ХОТ МЭЛьТ - Кронэс Цанматиц -- тип К 073 -506 1989 - Германии  4.Миксэр СКс 150-производительность 15 000 литры,   Чехия - Ыэар 1986 

5.ТУНЭЛь гариацзый с упаковка автоматическую ГРАМЭНЯ -- Италиа  6.ТРАНСПОРТЭРЫ бутылок - механическое

 7.ТРАНСПОРТЭРЫ бутылок

Линия полощущая, трудящаяся

Filling line for water,  soft drinks, capacity 8000 pcs/h of 1,5 l PET, the line is in working condition.

Installed line, working in Poland.

Price 240 000,00 EUR

1.Triblock BC 32-50-10 – Italy, year 1992

-         Rinser 32 taps

-         Filler 50 filling taps

-         Screwer 10 screwing heads

2.Plastic tops feeder, year 1996 – Italy

3.Labeller HOT MELT – Krones Canmatic – typ K 073 -506, 1989,Germany –

capacity max13 200 pcs bottles /h

4.Mixer SX 150–  capacity max15 000 l /h, Czechy – Year 1986

5.Heating tunnel + automatic packaging machine, max 32 cycles/minute, GRAMENIA – Italy

6.Bottle conveyors – mechanical

7.Bottle conveyors – pneumatic

The line is in a very good condition, still in motion.

1. The foregoing text does not determine an offer, according to article 66 of Polish Civil Code.

2. We reserve the right to break off the sale-buy agreement (trade contract) without the reason.

3. IMPORTANT : The VAT tax is not included in the price   

 Uwaga !!!

- powyższy tekst nie stanowi ofert w rozumieniu art. 66 Polskiego Kodeksu Cywilnego

- Zastrzegamy sobie możliwość wycofania zawarcia umowy kupna sprzedaży bez podania przyczyn.

-Ceny nie zawierają podatku VAT


 

  ©  COPYRIGHT 2006  ALL RIGHTS RESERVED WWW.MASZYNYROZLEWNICZE.COM.PL